Kronika města Havířova za rok 2000

obsahuje listy ve formátu JPEG (*.jpg), průměrná velikost jednoho listu 150 kB

Obsah:

<= ]  [ => ]

Kronika v této podobě je veřejně přístupná v Městské knihovně:


Převod do elektronické podoby:
Městská knihovna, Městské informační centrum Havířov
za pomoci VIM, GIMP, Python